- -
UPV
 
UPVNET (versiones con descarga de certificado)
Infoacceso Accés sense fils Wifi en smartphones i tablets Android UPVNET (versiones con descarga de certificado)  ...

En aquesta pàgina es mostren els ajustos recomanats per a poder connectar a la xarxa sense fil UPVNET de manera segura des de dispositius amb versions d'Android que no disposen del certificat que acredita que el servidor RADIUS, encarregat d'autenticar les credencials d'usuari, és el correcte i no un pirata que puga comprometre les claus..

Recorde que si la seua versió d'Android disposa de l'opció 'Utilitzar certificats del sistema' no farà falta que descarregue cap certificat i haurà de seguir aquesta altra guia UPVNET en Android (versions amb l'opció 'Utilizar certificados del sistema') .

En cas de no disposar del certificat, el procés consistirà

- instal·lar el certificat

- modificar els paràmetres de la connexió UPVNET perquè s'adapte als protocols de seguretat de la UPV.

Instal·lació del certificat

1.- Connecte el seu dispositiu mòbil Android a la wifi UPV-INFO, i des de'l navegador natiu del Android (ni Firefox ni Chrome, a no ser que tinga un Nexus), situe's en aquesta mateixa pàgina per a poder descarregar el certificat. ( l'enllaç està en el pas 2 ).

2.-Descarregue el certificat DigiCert Assured ID Root CA.cer. ( Si el seu dispositiu tinguera problemes amb aquest certificat, intente instal.lar el següent: DigiCertAssuredID.der )

Haurà de donar-li un nom identificatiu, per exemple 'radius upv'.

3. A l'hora de guardar un certificat, el dispositiu ens sol·licitarà un mecanisme de seguretat afegida: contrasenya, PIN, o patró per a protegir l'emmagatzematge de credencials. En l'exemple ens hem decantat per posar un patró.

Configuració d' UPVNET

Ara ja estem en disposició de configurar adequadament la connexió a UPVNET. En aquestes instruccions optem per afegir-la manualment des del principi a pesar que el nostre dispositiu l'haja detectat en activar la wifi.

4.-Toquem la icona tal com es mostra en la imatge (en altres versions pot ser que aparega 'Afegir xarxa')

5.- Introduïm el SSID: UPVNET (en majúscules).

Escollim la seguretat del protocol 802.1x EAP.

Introduïm les nostres credencials en el camp 'Identitat' seguint la sintaxi usuari@domini.upv.es (substituïsca 'usuari' i 'domini' pels seus. quin es el meu usuari i domini? )

Introduïm la contrasenya d'usuari de xarxa, ( introduïsca la seua contrasenya. No la confonga amb el PIN. Si no la sap, genere una nova seguint aquestes instruccions)

Marquem la casella 'Mostrar opcions avançades'

6.-En la nova pantalla seleccionem els següents paràmetres:

  • Métode EAP: PEAP

  • Autenticació de fase 2: MSCHAPv2

  • Certificat de CA: esculla el que va descarregar anteriorment que en el nostre cas li hem cridat 'radius upv'

7.- Guardem la configuració i ja estem en disposició de connectar: toc sobre UPVNET per a establir connexió. Després d'uns segons i d'obtenir l'adreça IP, apareixerà com connectat.


EMAS upv