- -
UPV
 
Cliente VPN de Cisco para MacOS X
Infoacceso Acceso VPN Clients VPN de Cisco Cliente VPN de Cisco para MacOS X  ...

Instal·lació del client VPN

1.- Descarregue i descomprimisca el fitxer ClienteVPNMac.zip el que crearà una nova icona en l'escriptori.

2.- Doble clic en aquesta icona i apareixerà el paquet 'Cisco VPN Client.mpkg' llest per a ser instal·lat. Clic sobre la imatge i s'iniciarà l'assistent per a la instal·lació.

3.- Clic damunt el botó 'Continuar'

4.- Accepte la llicència prement sobre el botó 'Acepto' i a continuació 'Continuar'

5.- Seleccione la ubicació de la instal·lació i a continuació prema 'Instalar'

6.- Probablement el sistema requerisca que li introduïsca la contrasenya d'administrador per a poder fer instal·lació.

7.- Si tot s'ha processat correctament finalitzarà la instal·lació i ens disposarem a configurar la connexió VPN.

8.- Trobarà l'aplicació VPNClient instal·lada en el directori que vostè haja triat, que per defecte és 'Aplicaciones'. Per a executar-la clic sobre ella.

Configuració de la connexió VPN

9.- Executa el programa i crea una nova connexió des de la icona ‘New’.

10.- Introduïsca els paràmetres de configuració següents:

  • Connection Entry: VPN a la UPV

  • Host: vpn.upv.es

Prema damunt la pestaña ‘Authentication’-> marque ‘Group authentication’ marque i introduïsca:

  • Name: biblioteca ( OJO!!: como grupo IPSec puede elegir el grupo soloupv, que sólo redirige por la VPN el tráfico que va a la UPV, o bien el grupo biblioteca, el cual redirige todo el tráfico de Internet por la VPN y es la opción que debe escoger en caso de que quiera acceder a las revistas y bases de datos de la biblioteca.)

  • Password: upvnet

  • Confirm Password: upvnet

11.- Salve les dades i comprovarà que s'ha creat una nova entrada 'VPN a la UPV' en l'aplicació. Seleccione l'entrada creada i clic sobre el botó Connect.

12.- L'aplicació li demanarà les credencials d' usuari i password. Quin es el meu usuari i domini? ).

13.- Si tot es correcte apareixerà com conectat.

14.- Desconnectar es reduirà a fer clic damunt el botó 'Disconnect'


EMAS upv