- -
UPV
 
UPV-INFO + VPN amb Mac OS X
Infoacceso Accés sense fils Wifi en portàtils Mac OS X UPV-INFO + VPN amb Mac OS X  ...

UPV-INFO és una xarxa oberta que no té connexió directa a Internet. Per a poder eixir a Internet des d'ella és necessari realitzar una connexió VPN amb els nostres servidors de túnels.

1. Com a primer pas associï's a la xarxa UPV-INFO, per a fer-ho, activi el Airport des de la icona corresponent

2. Si es troba en una zona amb cobertura podrá detectar totes les xarxes desplegades a la UPV. Esculla la xarxa UPV-INFO

3. Com UPV-INFO és una xarxa oberta, es connectarà a ella sense necessitat de configurar res. Recorde que és una xarxa sense accés a Internet. Per a poder accedir a Internet haurà de configurar una connexió VPN. A continuació li indiquem com fer-lo: Òbriga el panell 'Preferencias de red'

4. Seleccione el botó '+' per a afegir una nova connexió

5. Esculla

  • Interfaz: VPN,

  • Tipo de VPN: VPN (Cisco IPSec) ,

  • Nombre del Servicio: (trie un nom descriptiu)

Clic en el botó Crear

6.Una vegada creada la nova entrada VPN passarem a configurar-la amb els valors adequats: en 'Dirección del servidor' ha d'introduir vpn.upv.es

  • en Nombre de cuenta introduïsca la seva seguint la sintàxis ' usuari@domini.upv.es' , sent 'domini' el nom del domini del seu compte d'usuari que será algun d'aquests: UPVNET, ALUMNO.

  • en Contraseña introduïsca la seva i clic damunt el botóAjustes de autenticación

7. De nou, en la finestra introduïsca:

  • com a 'Secreto compartido' introduïsca upvnet

  • com a 'Nombre de grupo' deu triar el grup biblioteca,

Clic en el botó Aceptar i a continuació Aplicar

8.Ara ja està en condicions de connectar. Faça clic en el botó Conectar e introduïsca la seua contrasenya.

Clic al botó Aceptar.

Si tot funciona correctament s'establirà la connexió.


EMAS upv