- -
UPV
 
UPV-INFO + VPN amb Linux
Infoacceso Accés sense fils Wifi en portàtils Linux UPV-INFO + VPN amb Linux  ...

UPV-INFO es una xarxa oberta que no te conexió directa a Internet. Per a poder eixir a Internet des d' ella es necesari realitzar una conexió VPN amb els nostres servidors de túnels.

Ha d'instal·lar el aquests paquets seguents des d'un terminal:

$ sudo apt-get install network-manager-vpnc

$ sudo apt-get install network-manager-vpnc-gnome

1. Connecte a la xarxa UPV-INFO

2. Configure la conexió de VPN que li donarà accés a Internet. Per aixó, des de Network Manager clic damunt de 'Conexiones VPN' i després damunt de 'Configurar VPN'.

3. Apareicerà la següent finestra:

4. Polse damunt del botó 'Añadir' amb el que emergirà una finestra on es pregunta el tipus de protocol per a l' VPN. Escollim el PPTP i clic damunt del botó 'Crear'

5.Introduisca els valors bàsics de la conexió, un nom descriptiu per a la conexió ( ex. VPN a UPV ), el servidor de tunels tunel.upv.es, i les credencials d'usuari (usuari, domini) on 'domini' no més pot ser ALUMNO o UPVNET

6. Ajuste els paràmetres, per a fer-ho polse el botó 'Avanzado...' i esculla els valors tal i com es mostra la seguent imagen:

  • Autenticación MSCHAPv2
  • Usar cifrado punto a punto (MPPE)
  • Seguridad: 128-bit (más seguro)
  • Permitir cifrado de estado completo

Al finalitzar polse el botó 'Aceptar'

7. Ja està en disposició de connectar. Vatja de nou al Network Manager i esculla 'Conexiones VPN' i seleccione la nova conexió VPN creada: VPN a UPV

8. Si la connexió es realitza amb èxit apareicerà un candat.


EMAS upv