- -
UPV
 
UPV-INFO + VPN amb Windows 7
Infoacceso Accés sense fils Wifi en portàtils Windows 7 UPV-INFO + VPN amb Windows 7  ...

UPV-INFO és una xarxa oberta que no té connexió directa a Internet. Per a poder eixir a Internet des d'ella és necessari realitzar una connexió VPN amb els nostres servidors de túnels.

1. Active la xarxa sense fil en el seu ordinador i podrà detectar les xarxes del campus. Esculla connectar a la UPV-INFO

2. Una vegada connectat a la xarxa UPV-INFO haurà de configurar una connexió VPN per a poder obtenir l'accés a Internet. Per a això, faça clic en l'enllaç de la finestra anterior 'Abrir Centro de Redes y Recursos compartidos'. Apareixerà la següent finestra:

3. Esculla l'opció de 'Configurar una nueva conexión o red'. En la nova finestra, esculla 'Conectarse a un área de trabajo' tal com mostra la imatge:

4. Clic en el botó 'Siguiente'. En la nova finestra esculla 'Usar mi conexión a Internet'

5. La següent finestra li pregunta pel servidor de VPN, que en el nostre cas va a tenir l'adreça d'Internet:vpn.upv.es

Com ‘Nombre de destino’ esculla un nom descriptiu, per exemple : VPN a UPV

Clic en el botó 'Siguiente'


6. Ara arriba el moment d'autenticar-se com usuari. Introduïsca el seu nom d'usuari, contrasenya i domini. Recorde que només hi ha 2 dominis possibles: UPVNET i ALUMNO.

Clic en 'Conectar'

7. Si tot funciona bé apareixerà com a connectat

8. En cas que haguera algun error en la connexió, revise la configuració de la VPN. Per a això, faça clic amb el botó dret del ratolí, sobre la connexió VPN i esculla 'Propiedades'.

Verifique que la pestanya de 'Seguridad' coincideix amb els paràmetres que en la imatge es mostren:

- Tipo de VPN: Protocolo de túnel SSTP

- Cifrado de datos: Requiere cifrado

- Usar el protocolo de autenticación (EAP): seleccionar EAP protegido (PEAP) (cifrado habilitado). Clic damunt el botó Propiedades

9.Ens apareixerà la nova finestra de'Propiedades de EAP protegido'on marcarem:

  • la casella de 'Validar un certificado de servidor'

  • la casella de'Conectarse a estos servidores' e introduïm com a servidor radius.upv.es

  • les caselles corresponents a l'entitat de certificació: DigiCert Assured ID Root CA

  • Com métode d' autenticació EAP escollim el de Contraseña segura (EAP-MSCHAP v2)

i fent clic sobre el botó adjunt 'Configurar...'

... desmarquem la casella de 'Usar automáticamente el nombre de inicio ...'

10. Polse el botó 'Aceptar'. Esculla la pestanya 'Funciones de red'

11. Esculla el protocol TCP/IP v4 i polse sobre el botó 'Propiedades'

12. Ara polse sobre el botó 'Opciones avanzadas' i marque la casella 'Usar puerta de enlace predeterminada en la red remota'

13.- Probe a connectar de nou.


EMAS upv