- -
UPV
 
VPN en Windows 7
Infoacceso Accés VPN VPN en equips VPN en Windows 7  ...

Per a poder connectar a la UPV vía VPN, ha de estar connectat a Internet.

Per configurar la connexió VPN, òbriga el Centro de redes y recursos compartidos des del Panel de Control-> Redes e Internet . Apareixerà la següent finestra:

Esculla l'opció de Configurar una conexión o red. En la nova finestra, esculla Connectar-se a un àrea de treball tal com mostra la imatge:

Clic en el botó Següent. En la nova finestra esculla "Usar mi conexión a Internet"

La següent finestra li pregunta pel servidor de VPN que en el nostre cas va a tenir l'adreça d' Internet: vpn.upv.es

Com ‘Nombre de destino’ esculla un nom descriptiu, per exemple : Vpn a la UPV

Clic en el botó Siguiente

Ara arriba el moment d'autenticar-se com usuari. Introduïsca el seu nom d'usuari, contrasenya i domini. Recorde que només hi ha 2 dominis possibles: UPVNET y ALUMNO .

Clic en el botó Conectar.

Si tot funciona bé apareixerà com 'Conectado'

En cas que haguera algun error en la connexió, revise la configuració de la VPN. Per a això faça clic amb el botó dret del ratolí, sobre la connexió VPN i esculla Propiedades.

Verifique que la pestanya de 'Seguridad' coincideix amb els paràmetres que en la imatge es mostren:

- Tipus de VPN: Protocol de túnel SSTP

- Xifrat de dades: Requereix xifrat

- Usar el protocolo de autenticación (EAP): seleccionar EAP protegido (PEAP) (cifrado habilitado). Clic damunt el botó Propiedades

Ens apareixerà la nova finestra de'Propiedades de EAP protegido'on marcarem:

  • la casella de 'Validar un certificado de servidor'

  • la casella de 'Conectarse a estos servidores' e introduïm com a servidor radius.upv.es

  • la casella correspondiente a la entidad de certificación

    • DigiCert Assured ID Root CA

  • Com métode d' autenticació EAP escollim el de Contraseña segura (EAP-MSCHAP v2)

i fent clic sobre el botó adjunt 'Configurar...'

... desmarquem la casella de 'Usar automáticamente el nombre de inicio ...'

Si té els paràmetres bé ajustats però segueix obtenint error en la connexió consulte la llista d'errors típics de VPN:

Errors VPN

EMAS upv