- -
UPV
 
UPVNET amb Windows 7

1. Active la xarxa sense fil en el seu ordinador i podrà detectar les xarxes del campus.

2. Des de la finestra desplegada esculla 'Abrir Centro de redes y recursos compartidos' -> 'Configurar una nueva conexión red' -> 'Conectarse manualmente a una red inalámbrica'.

Introduïsca els paràmetres de la connexió tal com mostra la següent finestra:

  • Nom de la xarxa: UPVNET (ha d' estar en majúscules)

  • Tipus de seguretat: WPA2-Enterprise

  • Tipus de xifrat : AES

Clic sobre el botó 'Siguiente'

3. Se'ns mostrarà una finestra informativa advertint-nos que la xarxa es va agregar correctament, no obstant això cal fer alguns ajustaments previs: esculla 'Cambiar la configuración de conexión' .

4. S'obrirà la finestra de 'Propiedades de la red inalámbrica UPVNET'. Escollim la pestanya 'Seguridad'. Com 'Método de autenticación de red' seleccionem el de Microsoft: EAP protegido (PEAP).

Si volem que en posteriors connexions es connecte amb el mateix usuari hem de marcar la casella corresponent. Si no la marquem, ens tornarà a preguntar pel nom d'usuari i contrasenya.

5. En la finestra premem sobre el botó 'Configuración' amb el que ens apareixerà la nova finestra de 'Propiedades de EAP protegido' on marcarem:

  • la casella de 'Validar un certificado de servidor'

  • la casella de 'Conectarse a estos servidores' e introduïm com a servidor radius.upv.es

  • les caselles corresponents a les entitats de certificació: DigiCert Assured ID Root CA

  • Com métode d' autenticació EAP escollim el de Contraseña segura (EAP-MSCHAP v2)

i fent clic sobre el botó adjunt 'Configurar...'

... desmarquem la casella de 'Usar automáticamente el nombre de inicio ...'

Premem successivament els botons d'Acceptar de les finestres que han quedat obertes i ja estem en disposició de connectar.

Connectant

6. Per a connectar faça clic sobre la icona de connexió sense fil i esculla UPVNET. Apareixerà un globus advertint-li que necessita les credencials

7. Introduïsca les seues credencials seguint aquesta sintaxi:

  • Profesors i PAS: usuari@upvnet.upv.es

  • Alumnes: usuari@alumno.upv.es

Si tot ha anat bé, apareixerà com connectat .


EMAS upv