- -
UPV
 
Antivirus

Si vostè està sancionat per tindre virus en el seu ordinador, ací pot trobar eines que li ajudaran a netejar el seu PC:

  • Antivirus en línia

  • Antivirus Kaspersky

    la universitat disposa de llicències d'antivirus Karpesky para tota la comunitat universitària: PAS, PDI i ALUMNES.

    Pot instal·lar-se aquest antivirus des de la pàgina web http://software.upv.es, on després d'identificar-se, s' ha d'accedir a "Otras aplicaciones"->"Antivirus Kaspersky".

  • Sysclean

  • És una eina de desinfecció de Trend Micro que cerca i neta en el disc dur qualsevol virus detectable pel fitxer de signatures de Trend Micro. Sysclean és compatible amb totes les versions de Windows. No fa mancada tenir instal·lat cap programari de Trend Micro ni ser client per a utilitzarsysclean.

Ús de Sysclean

1. Creu una carpeta per a descarregar l'eina. Pot crear, per exemple, la carpeta Sysclean en c:\temp

2. Descarregue l'eina d'Internet : http://solutionfile.trendmicro.com/solutionfile/Sysclean/EN/sysclean.exe

3. Quan aparega la finestra de diàleg seleccione Guardar . Faça'l en la carpeta que ha creat per a aquesta fi en el punt 1.

4. Espere que acabe la descàrrega i tanque la finestra.

5. Reinicie l'equip en manera a prova de fallades. Per a això reinicie el seu PC i prema la tecla F8 repetidament quan aquest estiga arrancant. Li apareixerà una finestra similar a aquesta:

6. Seleccione l'opció “Manera segura amb funcions de xarxa” Aquest text pot variar en funció del Sistema Operatiu. Si apareix un missatge confirmant que estàs treballant en manera segura, accepte.

7. Vaja a la carpeta on està Sysclean (en l'exemple c:temp) i execute'l.

S'obrirà la finestra negra de línia de comandos i començarà una descàrrega de fitxers. Quan acabe apareixerà la finestra següent:

Faça clic en el botó 'Scan' i deixe que s'analitze l'equip.

8. Quan acabe l'anàlisi es mostrarà una finestra com aquesta:

Si tanca la finestra sense veure els resultats, o no es visualitzen bé , pot localitzar-los en el fitxer 'sysclean.log' que estarà en la mateixa carpeta en la qual que havia guardat sysclean.

9. Comprove que tots els fitxers infectats han estat netejats o esborrats.

10. Si el log li indica que encara queden fitxers infectats, envie còpia a Trend Micro Technical Support per a l'anàlisi.

És responsabilitat de l'usuari qualsevol eventualitat derivada de l'ús de l'antivirus.


EMAS upv