- -
UPV
 
Errores VPN

Errors amb els quals ens podem trobar a l'intentar connectar per VPN

1. Error 800 o 678.- sempre que es rep aquest error és per que hi ha un tallafocs que bloqueja la connexió VPN.

La solució passa per afegir excepcions al seu tallafocs o antivirus.

2. Error 619.- Aquest és un error molt comú en les connexions VPN des de casa. Ve donat perquè el router s'ha configurat per a fer NAT en la xarxa interna de casa, és a dir, permet connectar diversos ordinadors a Internet simultàniament.

Aquest error se soluciona configurant correctament el router perquè permeta connexions VPN per PPTP, o bé fent una connexió VPN que utilitze el protocol IPsec en lloc del PPTP.

Per a connectar per VPN utilitzant el protocol IPsec, utilitze el client VPN de Cisco para connectar.

3. Error 691.- es dóna quan s'han introduït malament les credencials, ja siga el nom d'usuari o bé la contrasenya. També pot deure's al fet que l'usuari està sancionat sense el 'permís de marcat', la qual cosa li inhabilita per a connectar-se per VPN i a la wifi.

En aquest últim cas haurà de netejar el seu ordinador de virus i, una vegada net sol·licitar el reestabliment del permís obrint una incidència des de http://www.upv.es/gregal

4. Error 721.- Aquest error es dóna quan s'està connectant a VPN amb el protocol PPTP i el tallafocs de la xarxa, o de l'ordinador, no permet el tràfic del protocol GRE, (Generic Routing Encapsulation). GRE és Protocol IP 47. PPTP utilitza GRE per a encapsular les dades del túnel.

Per a resoldre aquest problema, configure el tallafocs de la xarxa, o de l'ordinador, perquè permeta el protocol GRE 47. A més, assegure's que el tallafocs permeta el tràfic TCP en el port 1723. Ambdues condicions s'han de complir per a establir la conectividad VPN amb PPTP.

5.Error 733.- Hi ha un error en la configuració TCP/IP de la connexió.

Comprove si ha seleccionat el protocol TCP/IP i en l'opció de configurar TCP/IP, també ha seleccionat el "usar DHCP per a assignar adreces de client TCP/IP remots.

6. Error 734.- Aquest error pot produir-se si s'usa un nom d'usuari o una contrasenya incorrectes o si l'opció de seguretat de la connexió VPN no està configurada correctament per a usar l'opció 'Requerir una contrasenya segura' .

7.Error 711. Aquest error és degut al fet que algun dels serveis necessaris per a aquest tipus de connexió està deshabilitat. Els serveis necessaris són :

  • Telefonia

  • Administrador de connexió d'accés remot

  • Administrador de connexió automàtica d'accés remot

Per a resoldre aquest problema, habilite els serveis deshabilitats i després inicie els serveis:

  • 1. Faça clic en Inici, faça clic amb el botó secundari del *mouse (ratolí) en El meu PC i, després, faça clic a Administrar.

  • 2. Faça doble clic en Serveis i aplicacions i, després, en Serveis.

  • 3. Faça clic amb el botó secundari del mouse (ratolí) en Telefonia i, a continuació, faça clic en Propietats.

  • 4. En la fitxa General, faça clic en Manual al costat de Tipus d'inici.

  • 5. En la fitxa General, faça clic en Inici sota Estat del servei i, a continuació, faça clic a Acceptar.

  • 6. Repetisca els passos 3 a 5 en 'Connection Manager' d'accés remot i en Administrador de connexió automàtica d'accés remot.

8. Error 812.- Error que es dóna quan el seu usuari no existeix, o s'han introduït malament el nom d'usuari o el 'domini'. Recordi que si la seva única vinculació amb la UPV és que està donat d'alta en Alumni, vostè no disposa de compte d'usuari de xarxa. Només disposen d'usuari de xarxa els alumnes matriculats i el personal de la UPV.

Recordi també que a l'hora d'introduir el 'domini' d'usuari, aquest només pot ser ALUMNO (alumnes de la UPV) o bé UPVNET (personal de la UPV).

Si vostè ha connectat en l'últim any, el motiu d'aquest error pot deures a que s'està sancionat sense el permís de marcat, la qual cosa impedeix connectar-se per wifi i per VPN.

Respecte a la possible sanció, aquesta serà deguda probablement, al fet que l'última vegada que es va connectar ho va fer des d'un dispositiu infectat per algun virus o troyano. Netege el seu dispositiu de programari maliciós i comunique-ho mitjançant un gregal (sol·licitud de suport tècnic) perquè li lleven la sanció.

Pot obrir un gregal des de https://www.upv.es/gregal o des de https://gregal.upv.es.


EMAS upv