- -
UPV
 
UPVNET

La xarxa inalámbrica UPVNET permiteix connectar un equip WiFi a Internet i als recursos informàtics propis de l'UPV, encara que el seu equip no podrà oferir cap servei públic a Internet.


No es garanteix que els equips conectats a aquest xarxa puguen comunicar-e entre sí. Si vosté necessita que un dispositiu en concret oferisca serveis a altres equips wifi, deurà connectar-ho a la wifi UPV-IoT.

Requeriments per a connectar a UPVNET

  1. disposar de compte d' usuari personal, o de un compte temporal,

  2. que l' equip soporte WPA2-Enterprise.

Configuració UPVNET

A continuació mostrem com hi ha que configurar els paràmetres de conexió per a accedir a UPVNET.

SSID: UPVNET

Seguretat i Xifrat:WPA2 Enterprise/AES

Autenticació: IEEE 802.1x; EAP Protegit (PEAP) - MS-CHAPv2

Servidor RADIUS: radius.upv.es

Certificat servidor RADIUS: UserTrust ECC Certification Authority

Fingerprint del certificat: 20:D6:58:4E:29:A3:E4:AE:EA:EA:54:88:CC:A3:8D:B6:1F:53:74:A2

Guíes de connexió a UPVNET segons el sistema operatiu del dispositiu a connectar.

Smartphones i tablets

Android (versions amb descàrrega de certificat )

Android (versions amb l'opció 'Utilizar certificados del sistema')

iOS (iphone/ipad)

Windows Phone

Ubuntu Touch

Symbian (Nokia)

Portàtils

Windows 10

Windows 8/8.1

Windows 7

Linux

Mac OS X

Chromebook


EMAS upv