- -
UPV
 
UPVNET amb Mac OS X

1) Active la Wi-Fi des de la icona corresponent

2) Des del menu anterior òbriga el panell de 'Preferencias de Red'. Esculla la xarxa UPVNET

3) Automàticament ens demana les credencials. Introduïsca-les seguint la sintaxi usuari@domini.upv.es, havent de ser el 'domini' un dels següents: UPVNETo ALUMNO.

Si vostè no vol que el seu Mac, en posteriors ocasions, es connecte automàticament sense demanar-li la contrasenya, desmarque la casella 'Recordar esta red"

4) La primera vegada que connecte se li demanarà que verifique l'autenticitat del servidor radius.upv.es.

Tinga en conter que

Hasta 25/04/2022:

CA Certificado servidor RADIUS: DigiCert Assured ID Root CA

Fingerprint del certificado: 30:93:8E:8F:06:90:9C:0E:39:B5:A6:EB:E4:19:E6:6A:A0:F6:EE:70

A partir del 26/04/2022:

CA Certificado servidor RADIUS: UserTrust ECC Certification Authority

Fingerprint del certificado: 20:D6:58:4E:29:A3:E4:AE:EA:EA:54:88:CC:A3:8D:B6:1F:53:74:A2

Per a comprovar-ho, polse damunt 'Mostrar certificado',

A continuació polse damunt de 'Detalles'

Compare que coincidix amb el 'fingerprit'

Si es així, pot 'Confiar' amb el certificat


5) Per a realitzar la confiança en el certificat, el sistema li sol·licitarà la contrasenya de l'usuari que té privilegis d'administrador. Açò ocorrerà solament la primera vegada que intente connectar, en posteriors connexions ja no serà necessari.

6) Si tot ha anat bé es connectarà (fixe's en l'estat Connectat). En cas contrari, fiques en contacte amb el CAU (Centre d'Atenció a l'Usuari).


EMAS upv