- -
UPV
 
VPN con MacOS X
Infoacceso Acceso VPN VPN en equips VPN con MacOS X  ...

Recorde que, prèviament a poder connectar, ha d'haver activat l'autenticació multifactor (punxe l'enllaç per a veure instruccions de configuració) i aprovar la sol·licitud de connexió en el dispositiu alternatiu que haja triat.

A continuació es detalla el procés de creació d’una connexió VPN a la nostra Universitat des d'un Macintosh amb la versió Leopard. Aquesta connexió és necessària per a accedir als recursos informàtics de la Universitat, als quals teniu permís d'accés, des d'una ubicació remota respecte al campus.

Per a poder utilitzar-la cal que disposeu, en aquesta ubicació remota, de connexió a Internet (ADSL, mòdem de cable, altres proveïdors d'Internet diferents de la UPV...).

1. Per a realitzar la configuració de la connexió VPN des d'un Mac OS X Leopard, anem a Preferències del sistema , i fem clic a la icona Xarxa. Cliquem al botó assenyalat per la fletxa roja, que és un signe '+'.

2. Esculla

  • Interfaz: VPN,

  • Tipo de VPN: VPN (Cisco IPSec) ,

  • Nombre del Servicio: (trie un nom descriptiu)

Clic en el botó Crear

3. Una vegada creada la nova entrada VPN passarem a configurar-la amb els valors adequats: en 'Dirección del servidor' ha d'introduir vpn.upv.es

  • en Nombre de cuenta introduïsca la seva seguint la sintàxis ' usuari@domini.upv.es' , sent 'domini' el nom del domini del seu compte d'usuari que será algun d'aquests: UPVNET, ALUMNO.

  • en Contraseña introduïsca la seva i clic damunt el botóAjustes de autenticación

4. De nou, en la finestra introduïsca:

  • com a 'Secreto compartido' introduïsca upvnet

  • com a 'Nombre de grupo' deu triar el grup biblioteca,

Clic en el botó Aceptar i a continuació Aplicar

5. Ara ja està en condicions de connectar. Faça clic en el botó Conectar e introduïsca la seua contrasenya.

Clic al botó Aceptar. Si tot funciona correctament s'establirà la connexió.


EMAS upv