- -
UPV
 
VPN con Linux
Infoacceso Accés VPN VPN en equips VPN con Linux  ...

Configure la connexió de VPN que li donarà accés a Internet. Per a açò des del Network Manager faça clic sobre 'Connexions VPN' i després sobre 'Configurar VPN'.

3. En la nova finestra seleccione 'Añadir'

Depenent del protocol que utilitzem en la nostra connexió, la configuració serà diferent:

 1. Conexió VPN amb PPTP

 2. Conexió VPN amb IPsec

Conexió VPN amb PPTP

4.Emergirà una finestra on se'ns demana triar un tipus de connexió VPN. Escollim Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) i fem clic sobre el botó 'Crear'

5. En la següent finestra, introduïm les dades de la connexió VPN :

 • Nom descriptiu per a la connexió: VPN PPTP

 • Passarel·la: vpn.upv.es

 • Nom d' usuari: usuari@domini (substituïsca 'usuari' pel seu i 'domini' per upvnet.upv.es o alumno.upv.es segons corresponga).

Clic en botó 'Avanzada'

6. Assegure's que està seleccionat únicament el mètode MSCHAPv2

7. Una vegada guardada la configuració intente la connexió.

Si després de diversos intents, no aconsegueix connectar per PPTP, prove a configurar la VPN amb IPsec seguint el següent tutorial.

Conexió VPN amb vpnc

Abans de començar, vam necessitar tenir instal·lats els paquets network-manager-vpnc i network-manager-vpnc-gnome que per defecte no venen amb Ubuntu

1.Instal·lem, si no ho està ja, el plugin del Network Manager per el client vpnc. Per a això, anem a fer ús del gestor de programari especific de la distribució que usem. Per exemple, en el cas de Ubuntu podem usar el Centre de programari d' Ubuntu per a instal·lar el paquet network-manager-vpnc o també, podem executar el següent comando dins d'una terminal:

$ sudo apt-get install network-manager-vpnc

$ sudo apt-get install network-manager-vpnc-gnome

2. Una vegada instal·lat el paquet procedim a configurar la connexió VPN des del Network Manager. En Ubuntu podem accedir a la mateixa fent clic en el plugin situat en la dreta del panell superior, seleccionant el menú Conexiones VPN i fent clic en el submenú Configurar VPN....

3.Dins de la configuració del Network Manager, en la pestanya VPN, fem clic en el botó Añadir.

4. Emergirà una finestra on se'ns demana triar un tipus de connexió VPN. Escollim Compatible con Cisco VPN (vpnc) i fem clic sobre el botó 'Crear'

5. En la seguent finestra, introduïm les dades de la connexió VPN :

 • Nombre descriptivo para la conexión: VPN a la UPV

 • Pasarela: vpn.upv.es

 • Nombre de usuario: usuari@domini.upv.es (on 'domini' soles pot ser ALUMNO o UPVNET).

 • Contraseña del usuario: la_que_siga

 • Nombre del grupo:soloupv

  (com a 'Nombre de grupo' pot triar el grup soloupv si no més vol accedir als recursos compartits. En canvi, si el que vol es nde consultar les bases de dades, o revistes electròniques de la Biblioteca, deurà escollir com a 'Nombre de grupo' biblioteca )

 • Contraseña del grupo: upvnet

Per a les contrasenyes usades en la connexió VPN, tenim dues opcions vàlides: Guardar o Preguntar sempre. En el cas de la contrasenya de l'usuari, vam triar una o altra segons les nostres preferències personals mentre que, en el cas de la contrasenya del grup, vam seleccionar l'opció Guardar. Finalment, fem clic en el botó Guardar... per a acabar la configuració de la connexió VPN.

6. Ara ja tenim una entrada en la pestany de connexions VPN

7.Una vegada configurada, podem connectar-nos a la connexió VPN de la Universitat quan ho necessitem. En Ubuntu podem connectar-nos fent clic en el plugin situat en la dreta del panell superior, seleccionant el menú 'Conexiones VPN' i fent clic en el nom que li vam donar a la connexió VPN.

8.Per a desconnectar la VPN procedisca com indica la figura: des del Network manager, 'Conexiones VPN' -> 'Desconectar VPN.'

Recorda que ha de tenir configurada la connexió a Internet abans de poder connectar-te a la VPN.


EMAS upv