- -
UPV
 
eduroam des de Linux

1. Active la xarxa sense fil i des de 'Seleccionar red' trie eduroam

2.- En la pantalla d'autenticació, haurà de triar aquests valors:

Seguretat: WPA y WPA2 enterprise

Autenticació: EAP protegido (PEAP)

Domini: radius.upv.es

(depenent de la versió de Linux, es possible que el campo Dominio no aparega, en aquest cas, no és possible posar-ho i la seguretat és menor)


Certificat CA: Digicert Assured ID Root CA

(la ubicació on cal cercar i seleccionar el certificat és /etc/ssl/certs)

Versió PEAP: Automático

Autenticació interna: MSCHAPv2

Usuari: usuari@domini.upv.es on 'domini' no més pot ser UPVNET o ALUMNO

Contrasenya: Introduïsca la seua contrasenya d'usuari de xarxa

3.-Clic en el botó 'Conectar' de la pantalla anterior, i si ha introduït bé les seues credencials, apareixerà com connectat


EMAS upv