- -
UPV
 
IOS

Les captures de pantalla s'han pres amb la següent versió de IOS: Versión 15.6 i connectant amb el SSID UPVNET.

En el cas de connectar amb la wifi de la UPV i rebre el següent missatge d'advertiment, haurem de seguir els següents passos per a comprovar que estem connectant-nos a la xarxa autèntica i no a una altra.

1. Premem sobre Más detalles. (NOTA: l'advertiment No fiable que apareix en roig, no es refereix en cap cas al certificat, que sí que és fiable, sinó al perfil de connexió que estem creant i que fins que no es complete la configuració i es cree el perfil, no ho interpreta com a fiable).

2. Comparem que l'empremta digital que ens apareix al final del tot, coincideix amb l'empremta digital de la figura. Amb el canvi de certificat previst per al 26/04/2022 l'empremta digital seria: (20:D6:58:4E:29:A3:E4:AE:EA:EA:54:88:CC:A3:8D:B6:1F:53:74:A2). Comprove en la informació general com és l'empremta digital del certificat a cada moment. (Veure Informació general)

3. Cas que l'empremta digital coincidisca amb la indicada, podem prémer en el botó Confiar

4. En cas que l'empremta digital siga diferent, NO HEM DE CONNECTAR-NOS. És possible que la wifi a la qual s'està connectant siga pirata.

5. Si volem configurar la connexió de nou, eliminarem la configuració actual, prement sobre la icona i que se indica en la figura.

6. I seleccionant posteriorment Omitir esta red

7. I seguirem les instruccions del següent enllaç Configurar Wifi IOS.


EMAS upv