- -
UPV
 
Android

Les captures de pantalla s'han pres amb la següents versions de Android: versions 7.1.1 i 7.1.2 (Nougat), versió 8 (Oreo) i versió 10, i connectant amb el SSID UPVNET

A continuació us indiquem les instruccions a seguir per a 3 casos diferents, depenent de les diferents versions de Android (versions anteriors a 7.1.1, versions 7 superiors a 7.1.2 i versions 8 o superiors).

1. Per a versions 8 o superiors

Si ha configurat la wifi seguint les instruccions de infoacceso, el canvi de certificat serà transparent i no rebrà cap advertiment.

2. Per a versions de Android 7, superiors a la 7.1.1

En el cas de connectar amb la wifi de la UPV i donar error d'autenticació, haurem de seguir els següents passos per a connectar-nos.

2.1. Mantenim amb el dit premut la wifi a la qual volem connectar-nos i en el menú que ens apareix, premem sobre Modificar red

2.2. Despleguem l'opció Certificado de CA

2.3. Seleccionem l'opció Utilizar certificados del sistema

2.4. Premem sobre l'opció GUARDAR

2.5. I ja podem connectar-nos. Mantenim amb el dit premut la wifi a la qual volem connectar-nos i en el menú que ens apareix, premem sobre Conectar con red.

3. Per al cas de versions anteriors a la 7.1.1

En versions anteriors a la 7.1.1, si ha configurat la wifi seguint les instruccions de infoacceso, el canvi de certificat serà transparent i no rebrà cap advertiment. En cas contrari, haurem de configurar la connexió de nou seguint els següents passos:

3.1. Mantenim amb el dit premut la wifi a la qual volem connectar-nos i en el menú que ens apareix, premem sobre Olvidar red

3.2. I seguirem les instruccions del següent enllaç Configurar Wifi Android.


EMAS upv