- -
UPV
 
MacOSX

Les captures de pantalla s'han pres amb la següent versió de MacOSX: MacOSX Catalina (10.15.6) i connectant amb el SSID UPVNET

En el cas de connectar amb la wifi de la UPV i rebre el següent missatge d'advertiment, haurem de seguir els següents passos per a comprovar que estem connectant-nos a la xarxa autèntica i no a una altra.

1. Premem sobre Mostrar certificado

2. Premem sobre l'opció Detalles

3. Comparem que l'empremta digital que ens apareix, coincideix amb l'empremta digital de la figura. Amb el canvi de certificat previst per al 26/04/2022 l'empremta digital seria: (20:D6:58:4E:29:A3:E4:AE:EA:EA:54:88:CC:A3:8D:B6:1F:53:74:A2). Comprove en la informació general com és l'empremta digital del certificat a cada moment. (Veure Informació general)

4. Cas que l'empremta digital coincidisca amb la indicada, podem prémer en el botó Continuar. Ens demanarà credencials d'administrador i una vegada introduïdes, premem en el botó Actualizar ajustes.

5. En cas que l'empremta digital siga diferent, NO HEM DE CONNECTAR-NOS. És possible que la wifi a la qual s'està connectant siga pirata.

6. Si volem configurar la connexió de nou, eliminarem la configuració actual prement en la icona de xarxa del menú superior, seleccionem Abrir el panel de preferencias de Red.

7. Tenint seleccionada l'opció Wi-Fi del menú de l'esquerra, premem en el botó Avanzado.

8. Seleccionem la connexió wifi UPV que volem eliminar, premem en la icona , i una vegada eliminada, premem en Aceptar

9. I seguirem les instruccions del següent enllaç Configurar Wifi MacOSX.


EMAS upv