- -
UPV
 
UPV-INFO + VPN en Windows 10
Infoacceso Accés sense fils Wifi en portàtils Windows 10 UPV-INFO + VPN en Windows 10  ...

Les captures de pantalla s'han pres en la versió de Windows 10 Enterprise Versió 1803 (compilació de SO 17134.376) i connectat amb el SSID UPV-INFO

Per a poder connectar a Internet des de UPV-INFO, s'ha de fer una connexió VPN.

Configuració de VPN

1. Conecte a la UPV-INFO i òbriga el 'Panel de Control'

Seleccione 'Redes e Internet' i a continuació 'Centro de redes y recursos compartidos' -> 'Configurar una nueva conexión a red'


2.Trie 'Conectarse a un área de trabajo' tal com mostra la imatge, i a continuació clic en el botó 'Siguiente'.:

3. En la nova finestra esculla "Usar mi conexión a Internet"

4. Introduisca el valors en els seguents camps:

Dirección de Internet: vpn.upv.es

Nombre de destino: esculla un nom descriptiu, per exemple 'VPN a la UPV'

Clic en el botó "Crear".

5. Encara que ja hem creat la connexió VPN, fa falta fer uns ajustaments.

Òbriga de nou el "Centro de redes y recursos compartidos" (vegeu el pas 1.) i seleccione "Cambiar configuración del adaptador"

6. Faça clic amb el botó dret del ratolí, sobre la connexió VPN creada i esculla 'Propiedades'

7. Verifique que la pestanya de "Seguridad" coincideix amb els paràmetres que en la imatge es mostren:

Tipo de VPN: Protocol de túnel de sockets seguros SSTP

Cifrado de datos: Requiere cifrado

Marcar Usar el protocolo de autenticació (EAP) i seleccionar "EAP protegido (PEAP) (cifrado habilitado)".

Clic damunt el botó Propiedades.

8. Ens apareixerà la nova finestra 'Propiedades de EAP protegido' on marcarem:

la casella de Validar un certificado de servidor

la casella de "Conectarse a estos servidores:" e introduïm com a servidor radius.upv.es

les caselles corresponents a les entitats emisores de certificats: DigiCert Assured ID Root CA

Com métode d' autenticació EAP escollim el de Contraseña segura (EAP-MSCHAP v2)

Fem clic damunt el botó 'Configurar...'

9. Desmarquem la casella de 'Usar automáticamente el nombre de inicio ...' i clic en els 'Aceptar' corresponents.

Requisit per a la connexió a les bases de dades i revistes electròniques de la Biblioteca.

Si vostè necessita accedir a la Biblioteca digital de la nostra universitat, ha de tenir marcat el camp"Usar la puerta de enlace predeterminada en la red remota".

1. Per a això, des de Panel de Control-> Redes e Internet -> Conexiones de red, faça clic amb el botó dret del ratolí, sobre la connexió VPN creada i esculla Propiedades.

2. Estant en les Propiedades de la conexión VPN, esculla la pestanya Funciones de red, seleccione el protocol TCP/IPv4 i prema en el botó Propiedades.

3. Prema el botó 'Opciones avanzadas' i en la finestra emergent, seleccione 'Usar puerta de enlace en red remota'

Premem successivament els botons de 'Aceptar' de les finestres que han quedat obertes i ens disposem a connectar.

Connectant...

1. Clic sobre la icona de xarxa, en la cantonada inferior dreta de la seua pantalla, i desplegarà les connexions, on trobarà la VPN creada. Seleccionela fent clic damunt d'ella.

Seleccione 'Conectar'

2. Ara arriba el moment d'autenticar-se com usuari.

Introduïsca el seu nom d'usuari i contrasenya seguint la sintaxi:

usuari@domini.upv.es

sustituisca 'usuari' i 'domini' per els que li corresponguen. ( Quin es el meu nom d'usuari i domini? ) .

Si tot funciona bé apareixerà com 'Conectado'


EMAS upv