- -
UPV
 
UPVNET desde Linux

1. Active la xarxa sense fil i des de 'Seleccionar red' trie UPVNET

2.- En la pantalla de autenticació, deurà triar aquests valors:

Seguritat: WPA y WPA2 enterprise

Autenticació: EAP protegido (PEAP)

Domini: radius.upv.es

(depenent de la versió de Linux, és possible que el camp Domini no aparega, en aquest cas, no es pot posar i la seguretat es menor)

Certificat CA:

Fins el 25/04/2022:

CA Certificado servidor RADIUS: DigiCert Assured ID Root CA

(la ubicació on cal cercar i seleccionar el certificat és /etc/ssl/certs)

Versió PEAP: Automático

Autenticació interna: MSCHAPv2

Usuari: usuario@domini.upv.es on 'domini' no més pot ser UPVNET o ALUMNO.

Contraseña: Introduïsca la seua contrasenya d'usuari de xarxa

A partir del 26/04/2022:

CA Certificado servidor RADIUS: UserTrust ECC Certification Authority

(la ubicació on cal cercar i seleccionar el certificat és /etc/ssl/certs)

Versió PEAP: Automático

Autenticació interna: MSCHAPv2

Usuari: usuario@domini.upv.es on 'domini' no més pot ser UPVNET o ALUMNO.

Contraseña: Introduïsca la seua contrasenya d'usuari de xarxa

3.- Clic en el botó 'Conectar' de la pantalla anterior, i si ha introduït bé les seues credencials, apareixerà com connectat.


EMAS upv