- -
UPV
 
UPVNET en Android (versions amb l'opció 'Utilizar certificados del sistema')
Infoacceso Accés sense fils Wifi en smartphones y tablets Android UPVNET en Android (versions amb l'opció 'Utilizar certificados del sistema')  ...

1.- Activem la wifi des de 'Ajustes'' -> 'Wifi' i seleccionem la wifi UPVNET detectada. Se'ns obrirà la finestra on introduir els paràmetres de configuració.

2.- Els paràmetres de configuració son:

Mètode EAP: PEAP

Autenticació de fase 2: MSCHAPV2

Certificat de CA: Utilitzar certificats del sistema.

Domini: radius.upv.es

Identitat: Introduïm les nostres credencials seguint la sintaxi usuari@domini.upv.es ( recorde que 'domini' només pot ser UPVNET o ALUMNO )

Identitat: usuari@domini.upv.es (substituïsca 'usuari' i 'domini' pels seus. quin es el meu usuari i domini? ).

Contraseña: ******** ( introduïsca la seua contrasenya. No la confonga amb el PIN. Si no la sap, genere una nova seguint aquestes instruccions).

3.- Després de guardar la configuració, ja estem en disposició de connectar: clic sobre UPVNET per a establir connexió.

Després d'uns segons i després d'obtindre l'adreça IP, apareixerà com connectat.


EMAS upv