- -
UPV
 
Formació a demanda
ICE Profesorado Formació a demanda  ...

És la formació dissenyada a partir de les peticions de grups de professors que pertanyen a un mateix departament o centre i que desitgen donar resposta a un problema concret per mitjà de l'acció formativa. La demanda pot estar integrada en els plantejaments institucionals o sorgir de la reflexió d'un grup de professors.

La formació que cada centre o departament considere necessària poden sol·licitar-la els seus responsables (coordinadors de centre o departament) omplint un formulari en qualsevol moment del curs.

El formulari, una vegada emplenat, segellat i signat, s'ha d'enviar com a arxiu adjunt per correu electrònic (ice@ice.upv.es) al coordinador de la Secció del Professorat de l'ICE.

Una vegada rebut el formulari, s'estableixen tots els aspectes de l'esmentada acció i s'acorden els termes de la col·laboració, que van des de l'assessorament tècnic i l'assessorament en el disseny de l'acció formativa fins al pagament dels formadors.

El centre impulsor de l'activitat s'encarrega de cercar les instal·lacions i el material (fotocòpies, material informàtic, dossiers, etc.), així com de realitzar la difusió pertinent.


EMAS upv