- -
UPV
 
Formació a demanda
ICE Profesorado Formació a demanda  ...

És la formació dissenyada a partir de les peticions de grups de professorat que pertanyen a un mateix departament o centre, i que desitgen donar resposta a un problema concret per mitjà de l'acció formativa. La demanda pot estar integrada en els plantejaments institucionals o sorgir de la reflexió d'un grup docent.

La formació que cada centre o departament considere necessària, l’ha de sol·licitar el personal responsable o coordinador, mitjançant un Poli[Sol·licita] i adjuntant el formulari emplenat.

Una vegada rebut el formulari, l'ICE estableix tots els aspectes d'aquesta acció, i acorda els termes de la col·laboració, que poden anar des de l'assessorament tècnic i l'assessorament en el disseny de l'acció formativa fins al pagament dels formadors i formadores.

L'acceptació o denegació de la proposta de formació es notifica com a màxim en 10 dies hàbils des de la sol·licitud, excepte en festes i períodes vocacionals establits per la Universitat.

El centre impulsor de l'activitat s'encarrega de cercar les instal·lacions i del material (fotocòpies, material informàtic, dossiers, etc.), com també de realitzar la difusió pertinent. L'ICE emet els certificats electrònics corresponents.


EMAS upv