- -
UPV
 
Acreditació d'activitats formatives
ICE Profesorado Acreditació d'activitats formatives  ...
El centre, departament o equip d'innovació docent que desitge organitzar una activitat formativa (curs, taller, seminari, jornada, etc.) ha de presentar la proposta que desitja acreditar, tenint en compte els criteris establits, omplint aquest formulari de sol·licitud i enviant-la com a arxiu adjunt per correu electrònic (ice@ice.upv.es) al coordinador de la Secció del Professorat de l'ICE.

Una vegada rebut el formulari, en un termini màxim de 15 dies, es comunicarà l'acceptació o desestimació justificada de la proposta.

Quan les activitats acceptades finalitzen, l'organitzador de l'activitat ha de trametre a l'ICE la llista d'assistents amb el DNI, els COGNOMS i el NOM dels participants i dels ponents.

Amb aquesta informació, l'ICE emet els certificats corresponents, que s¿envien al coordinador de l'activitat perquè els distribuïsca. El finançament i la difusió de les activitats de formació proposades per a l'acreditació són a càrrec dels organitzadors.

EMAS upv