- -
UPV
 
Innovación
ICE Profesorado Innovación  ...

L’objectiu n’és estimular les iniciatives innovadores dels professors, donar-hi suport i coordinar-les. La innovació educativa es fonamenta en la pròpia pràctica docent, i se sustenta en la capacitat de reflexió i indagació dels professors.

Les accions que es plantegen són:

Suport a iniciatives d’innovació, amb els objectius següents:

  • Proposar línies d’actuació prioritàries.
  • Definir criteris pedagògics d’avaluació de les iniciatives.
  • Coordinar les diferents iniciatives.
  • Donar suport als líders de la institució (l’equip de govern, els GEA, els COCA) en el disseny, el desenvolupament i l’avaluació de les iniciatives..
  • Difondre els resultats.
  • Donar suport als professors implicats en les diferents iniciatives a través de diverses estratègies: formació, assessorament, recursos pedagògics, etc.


EMAS upv