- -
UPV
 
Foto principal

Grup d'Anàlisi de Llengües d'Especialitat

El Grup d'Anàlisi de Llengües d'Especialitat (GALE), del Departament de Lingüística Aplicada, té com a objectiu la investigació sobre l'ús del llenguatge en les seves diferents manifestacions. Això implica l'estudi de les llengües alemanya, catalana, espanyola, francesa i anglesa en contextos de comunicació especialitzada, tant en la seva forma escrita com oral. Es treballen dues línies d'investigació: d'una banda, l'anàlisi del discurs engloba estudis sobre la perspectiva de la teoria del gènere, la pragmalingüística, terminologia i traducció, lingüística de corpus, així com lingüística cognitiva. D'altra banda, la línia d'investigació de l'ensenyament de llengües i avaluació se centra en la docència especialitzada en l'àmbit universitari, abordant entre altres temes l'ús de les TIC a l'aula i l'estudi de l'ús de tècniques d'avaluació en llengües estrangeres . GALE el conformen 22 professors del Departament, tots ells estan involucrats en nombrosos projectes d'investigació, així com en la creació de corpus i eines per a la seva anàlisi. El grup Gale pertany a la Xarxa Temàtica d'excel·lència Llengua i Ciència. https://www.lenguayciencia.net/


EMAS upv