- -
UPV
 
 
APLICACIÓ I PENSAMENT PRÀCTIC

Aplicar els coneixements teòrics i establir el procés a seguir per a aconseguir determinats objectius, dur a terme experiments i analitzar i interpretar dades per a extraure conclusions.

L’estudiant, en la vida real, necessita preparació per a fer front a situacions en les quals no hi ha prou d’aplicar receptes o fórmules i en les quals les decisions o solucions que es proposen han d’estar argumentades i acomodar-se als recursos disponibles. En aquest sentit, aquesta competència desenvolupa la manera de pensar dirigida a l’acció, que permet adaptar-se a noves situacions, prendre decisions i, conseqüentment, ACTUAR.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Nivells de domini

NIVELL 2

Dissenyar un pla coherent amb accions concretes per a abordar situacions noves.

Indicadors:

  • Establir objectius concrets en relació amb les situacions que se li plantegen.
  • Obtenir la informació necessària per a abordar les situacions.
  • Avaluar la qualitat de la informació que disposa per a la seua aplicació.
  • Elaborar un pla coherent per a resoldre les situacions que se li plantegen.
  • Plantejar indicadors de control per a realitzar el seguiment del pla.


EMAS upv