- -
UPV
 
 

CONEIX EL PROJECTE DE LES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS UPV

Graduats i ocupadors no dubten a subratllar la gran importància que tenen en l’acompliment professional dels titulats universitaris les denominades competències transversals o genèriques. Com a conseqüència, els nous títols de grau i postgrau incorporen de manera explícita l’exigència que els estudiants es formen en aquestes competències i que s’avalue el seu nivell d’assoliment.


EMAS upv