- -
UPV
 
 

CONEIXEMENT DE PROBLEMES CONTEMPORANIS

Identificar i interpretar els problemes contemporanis en el seu camp d'especialització, així com en altres camps del coneixement, prestant especial atenció als aspectes relacionats amb la sostenibilitat.

Aquesta competència fa referència a la necessitat que els estudiants comprenguen les qüestions i valors polítics, socials, legals i mediambientals contemporanis, així com els mecanismes d'expansió i difusió del coneixement. Es tracta que desenvolupen la capacitat de "estar al dia" dels esdeveniments actuals en el seu camp de coneixement i en la societat en general.

Per a treballar aquesta competència s’han de cercar escenaris formatius en els quals els alumnes dialoguen en profunditat sobre aquest tipus de qüestions i que siguen capaços de resumir els aspectes més rellevants i de defensar-hi una posició. De la mateixa manera, és molt important que aprenguen a avaluar situacions complexes usant diferents aproximacions, com per exemple: els aspectes econòmics, la qualitat de vida, les repercussions mediambientals, les polítiques locals i nacionals...

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

EMAS upv