- -
UPV
 
 
APRENENTATGE PERMANENT

Utilitzar l’aprenentatge de manera estratègica, autònoma i flexible, al llarg de tota la vida, segons l’objectiu que es vulga assolir.

Aquesta competència està molt relacionada amb la idea de formar professionals reflexius, que no es conformen a reproduir de manera rutinària solucions ja conegudes, sinó que cerquen generar noves solucions o solucions adaptades a situacions noves. La pràctica reflexiva es recolza en tres pilars: l’acció o saber fer; el coneixement que desenvolupem sobre el nostre coneixement i el control que tenim sobre com usem el nostre coneixement en una activitat concreta.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Procediments d’avaluació

Entre els procediments d'avaluació més adequats, cal considerar:

 • Projectes
 • Casos
 • Problemes complexos
 • Pràctiques externes
 • Diaris reflexius
 • Portfolis
 • Observació
 • Entrevistes
 • Qüestionaris sobre estratègies metacognitives

Com a instruments cal destacar:

 • Rúbriques
 • Llistes de control


EMAS upv