- -
UPV
 
 
PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL TEMPS

Planificar adequadament el temps disponible i programar les activitats necessàries per a assolir els objectius, tant acadèmics i professionals com personals.

Aquesta competència implica ser capaç d’organitzar i distribuir correctament el temps de què es disposa i distribuir-lo d’acord amb les activitats necessàries per a aconseguir els nostres objectius a curt, mitjà i llarg terminis.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

EMAS upv