- -
UPV
 
 
PENSAMENT CRÍTIC

Desenvolupar un pensament crític interessant-se pels fonaments en què s’assenten les idees, les accions i els judicis, tant propis com aliens.

El pensament crític va més enllà de les destreses de l’anàlisi lògica, ja que implica posar en qüestió els supòsits subjacents en les nostres formes habituals de pensar i actuar i, sobre la base d’aquest qüestionament crític, estar preparat per a pensar i fer les coses de manera diferent.

El pensament crític és el pensament dels interrogants: per què són així les coses?, per què les coses no poden ser d’una altra manera?, per què creus que són així?, etc. En conseqüència, direm que una persona l’ha desenvolupat en la mesura que s’interroga sobre les coses i s’interessa pels fonaments en què es recolzen les idees, les accions, les valoracions i els judicis tant propis com aliens.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

EMAS upv