- -
UPV
 
 
COMUNICACIÓ EFECTIVA

Comunicar-se de manera efectiva, tant oralment com escrita, utilitzant adequadament els recursos necessaris i adaptant-se a les característiques de la situació i de l’audiència.

Comunicar-se eficaçment significa tenir desenvolupada la capacitat de transmetre coneixements i expressar idees i arguments de manera clara, rigorosa i convincent, tant de forma oral com escrita, utilitzant els recursos apropiats adequadament i adaptant-se a les circumstàncies i al tipus de públic.

És important diferenciar dues dimensions dins d’aquesta competència: la comunicació oral i l’escrita.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Activitats formatives

Per al desenvolupament d'aquesta competència podem realitzar algunes de les següents activitats formatives:

  • Fòrums i debats.
  • Exposicions orals.
  • Preguntes.
  • Redacció d'informes.

EMAS upv