- -
UPV
 
 
TREBALL EN EQUIP I LIDERATGE

Treballar i liderar equips de manera efectiva per a la consecució d’objectius comuns, i contribuir al desenvolupament personal i professional d’aquests.

El treball en equip implica crear i desenvolupar un clima de confiança mútua entre els components que permeta treballar de manera responsable i cooperativa. El terme més apropiat per a descriure aquesta situació és COMPARTIR: compartir coneixements, compromís i responsabilitat. Suposa el repartiment de tasques i rols, i el respecte envers les normes i regles de joc establides pel grup i per al grup.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació


EMAS upv