- -
UPV
 
 
INNOVACIÓ, CREATIVITAT I EMPRENEDORIA

Innovar per a respondre satisfactòriament i original a les necessitats i demandes personals, organitzatives i socials amb una actitud emprenedora.

Entenem la innovació com la capacitat de donar resposta satisfactòria a les necessitats personals, organitzatives i socials, modificant processos i/o resultats per a generar un nou valor. Al seu torn, el desenvolupament d’aquesta competència requereix tant el fet de pensar d’una altra manera per a aportar diferents perspectives (creativitat), com el de comprometre determinats recursos per iniciativa pròpia amb la finalitat d’explorar una oportunitat i assumir el risc que això comporta (emprenedoria).

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

EMAS upv