- -
UPV
 
 
COMPRENSIÓ I INTEGRACIÓ

Demostrar la comprensió i la integració del coneixement tant de la especialització pròpia com en altres contextos més amplis.

Comprendre vol dir "percebre i tenir una idea clara del que es diu, es fa o succeeix, o descobrir el sentit profund d’alguna cosa". Per a demostrar que alguna cosa s’ha comprès, la persona n’identifica i en recupera la informació, i l’explica amb les seues paraules, interpretant i integrant les idees des de la seua perspectiva.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

EMAS upv