- -
UPV
 
Objetivo

La Càtedra Innovació en Habitatge sorgeix a partir d'un marc de col·laboració de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori amb la Universitat Politècnica de València UPV, a fi d'ampliar les activitats de l'àrea d'innovació en matèria d'habitatge.

La creació de la Càtedra Innovació en Habitatge té com a finalitat desenvolupar activitats de generació i difusió de coneixement, sobre futures estratègies habitacionals relacionades amb les noves necessitats en matèria d'habitatge, tant d'obra nova com de rehabilitació, enfocat de manera especial a l'habitatge de caràcter social.

La Càtedra Innovació en Habitatge realitzarà una labor centrada en la potenciació de seminaris, jornades, conferències, concursos, exposicions, estudis i tallers l'objectiu dels quals serà la investigació, la formació especialitzada i la difusió pública dels seus avanços dins d'un marc d'anàlisi, possibilitant una informació rellevant per a les decisions a prendre per part de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.


EMAS upv