- -
UPV
 

Seminari Internacional sobre l'aprenentatge integrat de contingut i llengua en entorns multilingües

Seminari Internacional sobre l'aprenentatge integrat de contingut i llengua en entorns multilingües <br>

19 de juny al Campus de Gandia

La metodologia AICLE, Aprenentatge integrat de contingut i llengua, en anglès i en alemany, CLIL (Content and Language Integrated Learning) i en francès EMILE (Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Étrangère), s'està implantant a poc a poc en tots els nivells educatius, des d'ensenyament infantil a la universitat. Així, el contingut curricular i el lingüístic es combinen en l'aula per a aconseguir la comunicació en lingua franca, a més de les llengües pròpies. 
 
En els territoris bilingües, o aquells territoris amb confluència de diverses llengües, la UE presta particular atenció a l'equilibri que s'ha d'establir entre les llengües en contacte, tal com es promulga en la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries. És el cas de la Comunitat Valenciana, on diversos decrets promouen el multilingüisme. En aquest context s'organitza el I Seminari Internacional sobre AICLE: Desenvolupaments presents i futurs en entorns multilingües, que estudiarà els reptes que comporta el desenvolupament de la metodologia AICLE en un entorn on ja conviuen dues llengües.
 
El Seminari està dirigit a professorat de tots els nivells educatius: primària, secundària i universitari, així com a personal investigador interessat en aquesta metodologia, que propugna l'ensenyament de continguts curriculars a través d'una llengua vehicular diferent de la llengua materna. D'aquesta manera, a més d'aprendre les matèries incloses en el currículum acadèmic, els estudiants són capaços de millorar les destreses en les llengües estrangeres. El I Seminari Internacional sobre AICLE: Desenvolupaments presents i futurs en entorns multilingües, té lloc el 19 de juny en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València i la inscripció està oberta. 
 
El programa inclou la participació de ponents reconeguts internacionalment, així com tallers pràctics.  El preu d'inscripció està entre 35 i 40 euros.
(19/06/2017)EMAS upv