- -
UPV
 

Recerca sobre les oportunitats de les dones en el sector pesquer

Recerca sobre les oportunitats de les dones en el sector pesquer<br>

S'emmarca en un projecte sobre el paper de les Confraries de Pescadores en la sostenibilitat del litoral

Conèixer la problemàtica i les oportunitats que tenen la dones en el sector pesquer és l'objectiu de les reunions que s'estan impulsant en el marc de la recerca ‘El paper de les confraries de pescadors del Mediterrani espanyol en la Gestió Integrada de les Zones Costaneres’, dirigida per Paloma Herrera – Racionero, professora i investigadora del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.

Amb ella hi participen investigadors de la Universitat Politècnica de València (Luis Miret Pastor, Miguel Rodilla Alama, Dionisio Ortiz Miranda), de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (Emmánuel Lizcano Fernández) i de l'Institut Espanyol d'Oceanografia (Jorge Baro). Col·laboren també Mª Teresa Sebastiá, Yesmina Mascarell, Rodrigo Martínez-Novo i Alba Felipe.

Recentment ha tingut lloc la primera de les reunions, en la qual un grup de dones pescadores, armadores i teixidores de xarxes de la Confraria de Pescadors de Gandia han debatut sobre el seu treball en el sector pesquer.

‘Algunes d'elles han estat involucrades en pesqueres tota la seua vida, ja que pertanyen a famílies lligades a la pesca artesanal, unes altres van començar fa amb prou faenes uns anys, però totes elles coincideixen en el fet que volen donar el reconeixement que es mereix el treball que realitzen’, explica Paloma Herrera- Racionero. 

Aquesta és la primera d'una sèrie de reunions que se celebraran en diferents confraries de la Comunitat Valenciana, en el marc del projecte de recerca, que té una durada de tres anys i s'enquadra en el Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d'Excel·lència (Ministeri d'Economia i Competitivitat). 

L'objectiu del treball és indagar què paper poden jugar les Confraries de Pescadors per a promoure una gestió efectiva que garantisca la sostenibilitat social, econòmica i ambiental del litoral. Es pretén amb açò establir les bases perquè la institució de la confraria puga vertebrar la col·laboració dels diferents actors involucrats en la Gestió Integrada de les Zones Costaneres. 

(15/03/2017)EMAS upv