- -
UPV
 

Eficiència comunicativa de destinacions turístiques patrimonials

Eficiència comunicativa de destinacions turístiques patrimonials

Tesi de la investigadora Lola Teruel

La comunicació estratègica dels llocs patrimonials és un instrument clau per a aconseguir una gestió turística sostenible i contribuir així al seu manteniment i gaudi per part dels visitants. I per a avaluar els resultats de la comunicació estratègica, es necessita disposar d'una eina que permeta analitzar l'eficiència comunicativa de les TIC. Aquest instrument és el que ha desenvolupat la investigadora Lola Teruel, del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, en el marc de la seua tesi doctoral. cal destacar que 2017 és l'Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament i que aquesta eina pot ser útil per a contribuir als objectius d'enguany internacional.

El Qüestionari d'Eficiència Comunicativa, explica Lola Teruel, situa a la comunicació estratègica com un instrument de gestió turística eficient i sostenible i a les tecnologies de la informació i la comunicació com un mitjà per a arribar a aquesta fi: ‘La comunicació estratègica té responsabilitats superiors a l'emissió d'informació i suport a la promoció turística; aquestes noves atribucions es dirigeixen cap a l'obtenció de finançament per als llocs patrimonials i protegits, la creació de capacitats i com a eina per a augmentar l'estima de turistes i residents en la conservació d'aquests espais entre unes altres’, afirma la investigadora.

Per al treball de camp de la recerca, la professora de Turisme ha analitzat la comunicació estratègica de 120 llocs declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO entre els quals s'expliquen el Parc Nacional Yellowstone, a Estats Units i el Parc Arqueològic de Petra, a Jordània.

En resum, la recerca conclou que les tecnologies de la informació i la comunicació contribueixen a augmentar l'eficiència comunicativa en la gestió sostenible d'un lloc patrimonial, sempre que estiguen al servei d'una comunicació estratègica.

‘La tecnologia al servei de la comunicació ens permet conèixer i voler la destinació abans de visitar-la; ens ajuda a entendre millor els missatges interpretatius amb, per exemple, aplicacions interactives, o a través de missatges emesos per xarxes socials’’, explica la investigadora.

La tecnologia sense gestió no serveix

Lola Teruel afirma que els llocs web, les xarxes socials, les tecnologies interactives, aplicacions mòbils o els videojocs, són eines que s'estan utilitzant en la gestió de llocs patrimonials i en alguns casos estan obtenint molt bons resultats; no obstant açò, afirma, no és rar trobar que el gestor responsable del lloc es preocupe per la introducció de tecnologies avançades però no realitze una planificació de la comunicació estratègica. Una comunicació que, per a contribuir a la sostenibilitat del bé patrimonial, ha de tenir cura dels missatges i procurar la conscienciació dels usuaris. ‘Han de ser missatges que interpreten el patrimoni, que no enganyen, que no cerquen ‘l'exòtic’ i que posen en valor allò que té d'original i únic la destinació’, explica la doctora Lola Teruel.

Per a Lola Teruel, la manca més notable que s'ha detectat és un dèficit en la professionalització per al desenvolupament de continguts i manteniment dels llocs web analitzats.

(17/01/2017)EMAS upv