- -
UPV
 

El Campus de Gandia, premiat per la seua gestiķ ambiental

El Campus de Gandia, premiat per la seua gestiķ ambiental<br>

Es reconeix especialment la feina desenvolupada per Carmen Gómez, interlocutora ambiental 

En 2012 es va acordar com a objectiu del sistema de gestió ambiental de la Universitat Politècnica de València la concessió d'un reconeixement a les unitats de la UPV que obtingueren resultats destacats en els processos d'auditoria pel seu comportament ambiental.

L'objectiu que es pretén és que els membres de la comunitat universitària reben per part de la UPV un reconeixement públic a l'esforç realitzat.

La unitat a la qual emetre reconeixement ambiental es preselecciona durant el procés anual d'auditoria interna i externa, per la qual cosa cada any poden ser seleccionades per a l'obtenció del reconeixement, aproximadament, un terç de les unitats de la UPV, ja que els cicles d'auditories són de tres anys.

La selecció de la unitat es realitza seguint els següents criteris (detallats en les bases de la convocatòria 2015):

- Les activitats de la unitat han de ser concordes al sistema de gestió ambiental de la UPV.

- Es valora que la unitat tinga iniciatives centrades en la millora d'un aspecte del Pla Ambiental de la UPV.

- Es valora el fet de tenir esments positius en els informes d'auditoria.

- Es valora la senzillesa i millora ambiental derivada de l'aplicació d'iniciatives a la UPV.

- Es valora que les iniciatives desenvolupades per la unitat impliquen la participació de la comunitat universitària. En la reunió de la Comissió ambiental del 10/02/2016 es va aprovar la concessió del reconeixement ambiental de 2015, sent aquest el quart any que es va a concedir el citat reconeixement.

Enguany ha sigut concedit a l'Escola Politècnica Superior de Gandia. Des de la Unitat de Medi Ambient, han volgut agrair expressament el treball realitzat a la interlocutora ambiental de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, Carmen Gómez.

(28/09/2016)EMAS upv