- -
UPV
 

Alta ocupaciķ dels graduats en Teleco

Alta ocupaciķ dels graduats en Teleco<br>

Un informe extern destaca la dedicació de professorat i personal tècnic

El Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Imatge i So que imparteix la Universitat Politècnica de València en el Campus de Gandia és una titulació amb una inserció laboral molt alta, propera a la plena ocupació. Així ho posa de manifest una auditoria de l’European Network for Accreditation of Engineering Education, (ENAEE) que ha avaluat el Grau a través de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), Organisme Autònom adscrit al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport que té com a objectiu contribuir a la millora de la qualitat del sistema d'educació superior.

L’informe destaca també l’alt grau de satisfacció dels estudiants, la dedicació de professorat i tècnics de laboratori, que es considera excel·lent, i les instal·lacions.

Pràcticament la totalitat de les persones graduades treballa, descomptant aquells que segueixen cursant estudis superiors, de màster o doctorat. Segons l'auditoria de la ANECA, un 87,5% dels titulats en el Grau tenen a més un treball que s'adequa a la seua formació, o superior.

Les tecnologies de la informació i la comunicació són un sector laboral en auge i per aquest motiu les organitzacions necessiten personal format en telecomunicacions. No obstant açò, és un Grau amb una baixa demanda a tot Espanya. Pot tractar-se d'una moda i també influeix la por a les matemàtiques i la física que es té en nivells educatius previs, cosa que el professor lamenta.

Satisfacció dels estudiants

Segons l'informe ‘el grau de satisfacció dels estudiants és molt elevat, proper al notable, cosa a la qual contribueix que el professorat de primer curs siguen professors Titulars d'Universitat amb una adequada experiència docent (…)

El personal docent acudeix regularment a cursos de formació i actualització i realitza projectes d'innovació docent el que evidencia que dedica gran atenció a la millora de la docència (…)

La qualificació i implicació dels tècnics de laboratori es considera excel·lent, tant per la seua implicació en la docència (desenvolupament de pràctiques, generació de nou material docent) com la participació en grups de recerca i la millora en la formació (…) Els recursos materials, és a dir, els laboratoris i la seua dotació són adequats/ bons per a la impartició del títol, destacant de manera excel·lent els de l'especialitat d’Imatge i So'.

(22/06/2016)EMAS upv