- -
UPV
 

Els Graus del Campus de Gandia de la UPV, entre els més valorats d'Espanya

Els Graus del Campus de Gandia de la UPV, entre els més valorats d'Espanya<br>

Segons l'U-Rànquing

Els estudis de Grau del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València es troben entre els més valorats d'Espanya, segons l'U-Rànquing elaborat per la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE).

Així, el Grau en Turisme de la UPV és el més valorat a Espanya empatant amb els estudis que ofereix la Universitat Carlos III de Madrid; el Grau en Ciències Ambientals és el segon millor valorat a Espanya i el més valorat a la Comunitat Valenciana, igual que el de Comunicació Audiovisual, encara que aquest amb empats en l’àmbit estatal. El Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge de la UPV a Gandia, és el segon més valorat a Espanya, empatant amb altres universitats i el més valorat a la Comunitat Valenciana, al costat dels estudis de Telecomunicació que imparteix la UPV a València i també la Universitat de València.

Criteris de l'U-Rànquing

Elaborat per la Fundació BBVA i l'Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), U-Rànquing analitza i avalua els tres principals àmbits d'actuació universitaris: docència, recerca i innovació i desenvolupament tecnològic. A partir d'ells, estableix una doble classificació, per rendiment (tenint en compte les diferents grandàries de cada universitat) i en termes absoluts (per volum de resultats). Per a la present edició, U-Rànquing ha incorporat informació de 13 universitats privades, abastant d'aquesta manera un total de 61 institucions, la qual cosa suposa més del 95% del sistema universitari espanyol.

Referència nacional en innovació i desenvolupament tecnològic

En el còmput global per rendiment, la UPV se situa com a millor universitat de la Comunitat Valenciana i segona d'Espanya, igualada amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la Politècnica de Catalunya. Només la Pompeu Fabra millora els resultats de la UPV en l’àmbit nacional. En la citada classificació, la UPV és segona en innovació i desenvolupament tecnològic, cinquena en docència i setena en recerca. Pel que es refereix a termes de volum absolut, és segona, sisena i huitena d'Espanya respectivament, i cinquena en la classificació global.

(20/05/2016)
Més informació:
No DisponibleEMAS upv