- -
UPV
 

Realitat virtual

Realitat virtual

Els serveis que poden crear-se són aplicables en àrees dispars, com són els videojocs immersius, les visites virtuals a destinacions turístiques o l'aprenentatge remot multi-sensorial.

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València aposta per oferir una formació innovadora i creativa als seus estudiants, que els permeta respondre als reptes tecnològics, socials i econòmics del present i del futur. Per a açò, estudiants dels últims cursos del Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge del Campus de Gandia s'estan incorporant a grups de recerca, com el Immersive and Interactive Media (IIM) R&D Group, on poden aprendre a dissenyar i desenvolupar serveis i productes multimèdia immersius, interactius i col·laboratius, mitjançant l'ús de tecnologies de realitat virtual innovadores que estan adquirint protagonisme en el mercat actual.

Els serveis que poden crear-se són aplicables en àrees dispars, com són els videojocs immersius (per exemple, amb ulleres de realitat virtual), visites virtuals a destinacions turístiques, escenaris col·laboratius (com a tele-treball virtual), aprenentatge remot multi-sensorial (per exemple, formació en operacions quirúrgiques a distància...) El grup IIM, dirigit per l'investigador i professor de la UPV en el Campus de Gandia, Fernando Boronat, disposa de laboratoris amb l'equipament necessari per a la creació d'aquest tipus de serveis i productes. En primer lloc, un sistema de Captura de Moviments o MOCAP (Motion Capture) amb tecnologia capdavantera, permet capturar, amb alta precisió, els moviments i gestos d'usuaris i integrar-los, en temps real, en entorns de realitat virtual distribuïts. En segon lloc, disposa d'una Sala 3D, amb un escenari semi-cave 3D en format "L", amb parets de projecció frontal i sobre el sòl, sistema d'àudio envolupant i un sistema de tracking o seguiment dels moviments de l'usuari. Addicionalment, disposa de maquinari i programari per a introduir efectes multi-sensorials (per exemple, aromes, força, pressió i tacte) en les aplicacions desenvolupades, una taula multitáctil interactiva, sensors de control de gestos i ulleres de realitat virtual Oculus Rift.

Desenvolupament de videojoc per a Oculus Rift

Jonatan Rey ha sigut un dels estudiants del grau en Telecomunicació del Campus de Gandia que s'ha incorporat al IIM en el seu últim curs i, gràcies a açò, ha pogut desenvolupar com a Treball Final de Grau un primer nivell d'un videojoc d'ambientació espacial per a Oculus Rift. Aquest treball ha sigut dirigit pels professors Fernando Boronat i Francisco Javier Pastor i ha sigut avaluat amb Matrícula d'Honor en l'última convocatòria de juliol.

El videojoc s'ha batejat com Planet Walker i el seu gènere és una variant dels reeixits jocs First Person Shooter (FPS). La seua principal novetat és que es tracta del primer videojoc per a Oculus, desenvolupat íntegrament en el Campus de Gandia, que combina l'exploració terrenal de planetes a peu amb la navegació per planetes i interplanetària pilotant una nau espacial. El protagonista és el jugador que, a través dels sensors de moviment de Oculus i els comandos d'un joystick, pot gaudir d'una aventura d'exploració d'escenaris desconeguts molt immersiva, amb una narrativa i elements visuals molt cuidats. Un vídeo demostratiu d'una primera versió del videojoc es pot veure ací.

(30/07/2015)EMAS upv