- -
UPV
 

Més oferta formativa

Més oferta formativa

La UPV acorda posar en marxa el Màster Universitari per a Professorat d'Educació Secundària

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha aprovat en l'últim Consell de Govern, celebrat el 21 de juliol, l'informe de valoració del Màster Universitari per a Professorat d'Educació Secundària.
 
Tal com assenyala l'informe aprovat, el Màster Universitari per a Professorat d'Educació Secundària respon a l'alta demanda que manifesten no sols els graduats i graduades de la mateixa UPV, sinó també altres estudiants del sistema valencià. 
 
Segons José Pedro García Sabater, vicerector de Planificació, Oferta Acadèmica i Transformació Digital de la UPV, “aquest títol pretén satisfer la demanda clara que hi ha en la nostra societat davant la insuficient oferta que brinden les universitats públiques”. La següent fase serà sol·licitar a la Generalitat Valenciana l'autorització per a impartir aquesta titulació.
 
Augmentar les vocacions STEM
 
Amb aquest màster, la institució aspira, a més, a augmentar les vocacions STEM (carreres relacionades amb la ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) entre els més joves. 
 
“Els nostres titulats troben nombroses oportunitats laborals en el camp de l'educació secundària. Rebre la formació habilitant en la UPV, cursant mòduls específics en matèries STEM, permetrà formar els docents que realment necessita la societat. És evident que els professors i les professores podran augmentar les vocacions cap a aquestes àrees de coneixement, si estan familiaritzats amb els conceptes”, ha apuntat García Sabater.

Aposta pel Campus de Gandia i les comarques centrals
 
El vicerector García Sabater ha explicat així mateix que el nou màster s'impartirà al Campus de Gandia com a mostra del compromís amb el campus i amb l'objectiu de potenciar l'aposta per les comarques centrals. Es dona la circumstància que, en l'actualitat, només existeix la possibilitat d'estudiar aquest títol en les tres capitals de província (Castelló, València i Alacant).
 
“Aspirem a la sostenibilitat, entesa com l'equilibri entre el nombre d'estudiants adequat per a la UPV, una experiència excel·lent d'aprenentatge, l'ús eficient dels recursos i de la plantilla de personal, i un finançament d’acord a les necessitats”, ha declarat García Sabater. Per tot això, es proposa una oferta inicial de 100 places de nou ingrés.
 
(29/07/2022)EMAS upv