- -
UPV
 

Medidas para el PAS, PDI y PI

Medidas para el PAS, PDI y PI

Comunicado del Comité de Seguridad y Salud UPV ante la actual situación sanitaria 

El Comitè de Seguretat i Salut de la UPV ha consensuat mesures de aplicació immediata, davant la situació sanitària generada pel Coronavirus, per al personal UPV.

Aquestes mesures tenen en compte dues situacions:

1) personal amb especial sensibilitat per característiques personals o estat biològic: contactar com més prompte millor amb el Centre de Salut Laboral del SIPSL per tal d'adoptar les mesures oportunes.

2) Personal UPV amb símptomes compatibles amb coronavirus, que haja viatjat a una zona amb evidència de transmissió comunitària o amb contacte estret amb una persona que siga un cas probable o confirmat: no acudir al lloc de treball i contactar amb responsables UPV i autoritats sanitàries.

Des de la UPV apel·lem a la responsabilitat individual per a contenir el contagi.

Informació desenvolupada en l'enllaç a la notícia.

(13/03/2020)EMAS upv