- -
UPV
 

Escola d'estiu UPV - Preu especial poblacions de la Safor

Escola d'estiu UPV - Preu especial poblacions de la Safor

Inscripció de l'11 al 15 de juny

Enguany, l'Escola d'estiu UPV, la unitat millor valorada any rere any en la Universitat Politècnica de València, té descompte per a la població de la Safor.
 
Solament amb presentar el DNI de pare, mare o tutor, on conste l'empadronament en una població de la Safor, es tindrà preu reduït, gràcies a la col·laboració de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
 
En el programa s'inclouen tallers, eixides a l'aire lliure i esport. Tots els xiquets realitzaran excursions: els de 1ª etapa tindran una eixida de 3 dies a una Granja Escola. L'eixida dels de 2ª i 3ª etapa serà de 3 dies a un campament (els assignats a tercer curs només passaran una nit). La 4ª etapa realitzarà una eixida de 5 dies a un campament. 
 
Les activitats de l'Escola d’Estiu estan dirigides a xiquets i xiquetes nascuts entre 2014 i 2004 i es realitzaran entre el 2 i el 27 de juliol, des de les 9h fins a les 14h.
 
Inscripció
 
Una vegada realitzada la inscripció haurà d'imprimir-se i lliurar signada pel pare, mare o tutor en el Servei d'Esports de l'Escola Politècnica Superior de Gandia situat en la planta baixa de l'edifici principal.
 
També haurà de lliurar-se una fotocòpia del Document Nacional d'Identitat del pare, mare o tutor on figure l'empadronament en qualsevol municipi de la Mancomunitat de la Safor.
 
(11/06/2018)

EMAS upv