- -
UPV
 

Jornada de bones pràctiques en el desenvolupament de competències transversals

Jornada de bones pràctiques en el desenvolupament de competències transversals <br>

Dimecres 18 d'abril, de 10.00h a 14.00h 

La jornada, organitzada per l'Institut de Ciències de l'Educació de la UPV, té lloc en la Sala de conferències, el dimecres 18 d'abril, de 10.00 a 14.00h.

S'analitzarà l'experiència i avaluació de l'ensenyament de competències transversals, tant des del punt de vista del professorat com d'estudiants.

Responsabilitat ètica, mediambiental i professional; coneixement de problemes contemporanis;pensament crític; aprenentatge permanent i planificació i gestió del temps són algunes de les competències que s'analitzaran, a través d'exemples pràctics. 

Inscripció gratuïta a través de la intranet UPV. 

(18/04/2018)EMAS upv