- -
UPV
 
Autobús gratuït

Autobús gratuït

Els estudiants de la Universitat Politècnica de València en el Campus de Gandia poden viatjar de forma gratuïta en la Línia 1 de l’autobús urbà (Marina), que uneix l'estació de Renfe de Gandia i el Campus de Gandia. El servei s'ofereix els dies que són lectius en els centres escolars del Grau de Gandia i se suspèn els mesos en els quals no hi ha docència en els nostres campus (juny, juliol, agost i principis de setembre). Les parades es troben enfront de l'estació de Renfe i al costat de la cafeteria del Campus.

Per a gaudir d'aquest transport gratuït, has d'estar matriculat/a, tenir menys de 30 anys i sol·licitar la targeta de transport de l' 1 de septembre al 4 d'octubre (primer termini) i del 10 de gener al 6 de febrer.

Sol·licitud de targeta de transport

Les sol·licituds de targeta de transport es realitzaran en la intranet de la UPV- Informació per a la comunitat universitària- Escola Politècnica Superior de Gandia, en l'apartat 'Aplicacions per a Alumnes EPSG' accedir a 'Targeta de transport estudiant'. Per a la tramitació de les renovacions serà IMPRESCINDIBLE depositar la targeta en Informació del Campus de Gandia abans de la finalització del període de sol·licituds.

Per a realitzar la targeta és necessària una fotografia que normalment s’agafa de la pròpia intranet però en ocasions, a causa de terminis, etc, és possible que es demane pujar una fotografia. Sense fotografia NO es podrà tramitar la targeta.

S'avisarà per correu del moment en què les targetes estan disponibles per a arreplegar-les en Informació; en cas de no fer-ho en el curs. se'l penalitzarà. Per què es retire la sanció deurà accedir durant el període de sol·licitud de targetes a l'aplicació i seguir els passos allí indicats. La retirada de la sanció no serà efectiva fins el següent període de sol·licituds, on haurà d'accedir novament a l'aplicació i sol·licitar la renovació.

Condicions d'ús de la targeta de transport

La targeta és personal i intransferible. La seua validesa és des de l'inici de curs, al setembre, fins al final de les classes, només en els dies lectius.

En el període comprés entre l'inici de curs i mentre no s'haja activat o arreplegat la targeta, es podrà usar la Línia 1 amb el carnet de la UPV definitiu o provisional.

En finalitzar el curs, la targeta caducarà i no podrà ser usada, encara que haurà de conservar-se si es vol reactivar en el començament del curs següent.

La renovació es realitza, com la sol·licitud, en la intranet. És imprescindible depositar la targeta en Informació.

Únicament es podrà disposar d'una targeta de transport vinculada a l'Ajuntament de Gandia. Es mantindrà activa l'última que haja sigut sol·licitada.

L'expedició de duplicats per pèrdua, sostracció, deterioració o qualsevol altra causa haurà de realitzar-se en l'oficina d'informació de l'Ajuntament de Gandia i podrà comportar l'abonament corresponent. La targeta perduda o robada es donarà de baixa i no estarà activa.

Únicament les incidències NO relacionades amb el propi suport o funcionament de la targeta es canalitzaran a través del Servei d'Informació.

Consulta d'horaris


EMAS upv