- -
UPV
 
Actes extraordinaris d'avaluació
- Alumnes de Grau als què els falten únicament per a acabar els estudis un màxim de 20 ECTS, exclòs el TFG i, en el seu cas, les pràctiques externes. - Alumnes de Master als què els falten únicament per a acabar els estudis un màxim de 10'5 ECTS, exclòs el TFG i, en el seu cas, les pràctiques externes. TERMINIS 2020-2021: GRAUS: - Assignatures primer semestre: Del 15 al 21 de març de 2021. - Assignatures primer semestre, segon semestre o anuals: del 19 al 25 de juliol de 2021.

EMAS upv