- -
UPV
 
Sol·licitud de camvi de grup
EPSG-Administración Secretaria Títols de Grau i Masters Règim acadèmic i avaluació de l'alumnat (Graus i Masters) Sol·licitud de camvi de grup  ...
Segons l'article 13-9 de la Normativa de Règim Acadèmic i Avaluació de l'Alumnat de la UPV, els estudiants que ho desitgen podran sol·licitar el camvi de grup, en una o més assignatures, adduïnt els motius de la sol·licitud, al llarg dels primers 10 dies hàbils del semestre. La Comissió Acadèmica de Títol resoldrà en el termini de 10 dies hàbils. La sol·licitud es realitza telemàticament a través de la Intranet/Secretaria Virtual/Sol·licituds/Solicitud de camvi de grup.

EMAS upv