- -
UPV
 
Avaluació alternativa
EPSG-Administración Secretaria Títols de Grau i Masters Règim acadèmic i avaluació de l'alumnat (Graus i Masters) Dispensa de l'obligació d'asistència a classes Avaluació alternativa  ...

L'article 13 de la Normativa de Règim Acadèmic i Avaluació de l'Alumnat estableix que els alumnes que, per causa d'activitat esportiva, laboral, situació familiar, enfermetat de llarga duració, o similars, no puguen atendre el normal seguiment de les activitats presencials en periodes de més de 14 dies lectius, hauran de sol·licitar la dispensa de la obligació d'asistència.

La dispensa es sol·licita a través de la intranet, adjuntant els documents que acrediten els motius.

La Comissió Académica del Títol (CAT), resoldrà sobre la concessió de la dispensa i li ho notificarà al sol·licitant.

Per a cadascuna de les assignatures afectades, s'establirà una avaluació alternativa. Per a més informació al respecte, podeu consultar les guies docents de les assignatures, disponibles en la microweb de cada Grau.

Per a qualsevol dubte o consulta, dirigiu-vos al Director Acadèmic de la Titulació i al professor responsable de cada assignatura.


EMAS upv